Du anropar just nu IA-systemet via en adress som snart kommer sluta fungera. Du behöver därför uppdatera de webbadresser ni använder för att ansluta till IA-systemet.

Av tabellen framgår vilken miljö och adresser som behöver uppdateras.

Miljö Adress som kommer sluta fungera i augusti Den adress ni ska använda

Produktion

https://ia.afaforsakring.se https://app.iasystemet.se

Testmiljö

Miljön används t.ex. för test av import/export, SSO.
https://iaat.afaforsakring.se https://app.ref.iasystemet.se

Utbildning

Miljön kan användas i utbildningssyfte.
https://iautb.afaforsakring.se https://app.tra.iasystemet.se

Vad behöver du som IA-användare göra?

Dessa förändringar behöver du genomföra nu, då adresserna i kolumn två kommer sluta fungera under augustimånad.